Tevrat ve incil hangi dilde inmiştir

Mesela Tevrat'ın, Hz. Musa (as)'dan sonra uzun asırlar esir ve sürgün hayatı İlahi vahyin nüshaları karışmış ve fakat İsa Aleyhisselama inen gerçek İncil tahrif gibi bir zaman sonra yazılmışlardır, İsa Aleyhisselamın dili ile yazılmamışlardır.

Bunlar Arapça’nın cennet dili olduğu ve kutsal olduğu şeklinde uydurma hadislerle diğer milletleri sömürüde en önemli unsur olan dil hakimiyetini kurmaya çalışmış ve büyük oranda ba-şarılı olmuşlardır. Kuran’da her Peygamber’in kendi milletinin dilinde onlara din getirdiği ve hitap ettiği söylenir. 65. Eğer Yahudi ve Hıristiyanlar Allah ve Rasulüne hakkıyle iman edip haram kıldığı şeylerden sakınsalardı, işlemiş oldukları günahları si-lerdik. Ve on­ları, bununla birlikte, naim cennetlerine koyardık. [170] 66. Eğer onlar Allah'ın em­rinde doğru dürüst yürüseler, Tevrat ve İncil'de olan emirlerle ve son pey

Kur'an dışındaki semavi kitaplar bir defada inidirlmiştir. (bk. Razi, Furkan, 32. ayetin tefsiri) Tevrat'ın tamamı Hz. Musa'ya levhalar halinde yazılı olarak bir defada toptan inmiştir. Zebur, Hz. Davud'a bir defada toptan indirilmiştir. İncil ise bir defada inmiş, ancak Hz. İsa'nın sağlığında yazılı kitap hâline getirilmemiştir. Çünkü Hz.

Bu sözler ve mektuplar, MS 60-110 yıllar1 arasında yavaş yavaş derlenip yazıya geçirilmiştir. İlk zamanlarda yüzlerce İncil varken, 325'te İznik'te toplanan uzmanlar konseyinde E-Kitaplar :: Tevrat ve İncil’in Değişmezliği Soru Bazı insanlar Tevrat’ın ve İncil’in değiştirildiğini iddia ediyorlar Buna cevabınız nedir? Bayan A Irak Giriş Tanrı binlerce yıl önce Yahudiler’e Musa aracılığıyla şu buyruğunu verdi “Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin hiçbir şey çıkarmayın Ama size bildirdiğim Tanrımız İncil'in Hz. İsa'ya yüce Allah tarafından vahyi / tebliğ ... Kur'an dışındaki semavi kitaplar bir defada inidirlmiştir. (bk. Razi, Furkan, 32. ayetin tefsiri) Tevrat'ın tamamı Hz. Musa'ya levhalar halinde yazılı olarak bir defada toptan inmiştir. Zebur, Hz. Davud'a bir defada toptan indirilmiştir. İncil ise bir defada inmiş, ancak Hz. İsa'nın sağlığında yazılı kitap hâline getirilmemiştir. Çünkü Hz. CENNET'TE HANGİ DİL KONUŞULACAK? » Sayfa 1 - 1

İncil'in Hz. İsa'ya yüce Allah tarafından vahyi / tebliğ ...

Sorularla İslamiyet | Kur'an-i Kerim Kur'an'dan önceki hak kitaplar hangi dilde inmiştir?.. Allah kelimesi ve diğer esmaü-i hüsnayı İslamdan önceki peygamberler ve ümmetleri biliyor muydu?.. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir? Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i Tevrat ve İncil… ANA DİLDE İBADET - kurandakigercekislam.com Tevrat ve İncil; Musa’nın ve İsa’nın Toplumunun konuştuğu dille gönderilmiştir. Mutlaka, Arabistan’a uzak coğrafyalara da, aynı şekilde, -Kuran’da İsmen zikredilmeyen- Elçiler ve Mesajlar da gönderilmiştir. Bunların hiç biri Arapça değildi. Sümerler’den İslam’a Kutsal Kitaplar ve Dinler | Arif Tekin Bu çalışmamı, beni okumağa teşvik eden, bu konuda bana imkân sağlayan merhum anne-babama; bir de kalemleriyle insanları din tabusundan kurtarmağa çalıştıklarından dolayı öldürülen tüm aydın insanlara saygıyla ithaf ediyorum. + ANA BAŞLIKLAR: 1-Kutsal dinlerde anlatılan kainat yaradılışının tarihteki kökeni. 2-Vahyin/mesajın tanrıdan gelme hikayesi. 3-Sümerlerde - Barnaba Incili

Kur'an'dan önceki kutsal kitapların dili | Süleyman Ateş ...

Tevrat ve İncil’in Değişmezliği - The Good Way Petrus ve Pavlus Roma’da esenlik İncil’ini vaaz edip Kiliseyi kurarlarken Matta, Yahudiler için kaleme aldığı İncil bölümünü bitirdi. Petrus ve Pavlus’un ayrılmalarından sonra, Petrus’un, öğrencisi ve arkadaşı olan Markos, Petrus’un vaazlarının özeti durumunda olan İncil bölümünü yazdı. Zebur Hakkında Bilgi - İslam Alimi Tevrat’tan sonra gönderilmiştir ve vaaz, nasihatlar ile Tevrat’ı kuvvetlendirmiştir. Dolayısı ile Zebur daha çok o günkü Tevrat’ı açıklayan onunla amel etmeye çağıran bir ilahi kitaptır. Özetle, Zebur hangi dine inmiştir sorusuna günümüzde Yahudi dini olarak adlandırılan dini temsil etmektedir demek mümkündür. tevrat hangi dine indirilmiştir? - sorumani.com

Kur'an'dan önceki hak kitaplar hangi dilde inmiştir?.. Allah kelimesi ve diğer esmaü-i hüsnayı İslamdan önceki peygamberler ve ümmetleri biliyor muydu?.. Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir? Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i Tevrat ve İncil… ANA DİLDE İBADET - kurandakigercekislam.com Tevrat ve İncil; Musa’nın ve İsa’nın Toplumunun konuştuğu dille gönderilmiştir. Mutlaka, Arabistan’a uzak coğrafyalara da, aynı şekilde, -Kuran’da İsmen zikredilmeyen- Elçiler ve Mesajlar da gönderilmiştir. Bunların hiç biri Arapça değildi. Sümerler’den İslam’a Kutsal Kitaplar ve Dinler | Arif Tekin Bu çalışmamı, beni okumağa teşvik eden, bu konuda bana imkân sağlayan merhum anne-babama; bir de kalemleriyle insanları din tabusundan kurtarmağa çalıştıklarından dolayı öldürülen tüm aydın insanlara saygıyla ithaf ediyorum. + ANA BAŞLIKLAR: 1-Kutsal dinlerde anlatılan kainat yaradılışının tarihteki kökeni. 2-Vahyin/mesajın tanrıdan gelme hikayesi. 3-Sümerlerde

Listelerin bulunduğu sayfaların başına dönüldüğünde ve her İncil?in başında hangi bölümü kimin tercümesi olduğunun belirlenmesi sayesinde her farklı başlığın yazarının rakamını bulmak mümkün olacaktır. Bu son bölümün yakınlarında birbirine benzeyen maddelerin isimleri bulunacak. Kuran'ın Anlaşılmasına Doğru: Ocak 2011 Allah'ın gönderdiği vahiy orijinli Tevrat ve İncil'deki mesajlar da bunların aynısıdır. Allah bütün ve temiz olan şeyleri bütün kavim ve topluluklara helal ve pis ve murdar olan şeyleri de haram kılmıştır. Yoksa Tevrat ve İncil sahiplerine haram ve helal olanları kuran sahiplerine de haram ve helal kılmıştır. Hanif Dostlar Ana Sayfa: SIFIR HATA VEYA = KUR’AN şu anda ki Tevrat ve İncil'in, Allah kelamı olarak kabul edilemeyeceği içlerindeki hatalardan da anlaşılabilir.Allah kelamı iddiasıyla ortada bulunan Tevrat ve İncil'in içinde ; Kur'an'a uymayan, kendi içinde çelişkili hatalar mevcuttur. ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ - ATEİSTFORUM - Ateistforum

ALLAH’IN KURANDA ;YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK İLE TEVRAT ...

Kuran'daki İncil [Arşiv] - hanifler.com Kuran odaklı dindarlık Tüm dünyadaki Kur an-i Kerim leri karsilastirsinlar, hepsi birbirinin aynisidir, icindekilerin hepsi aynidir ve tek bir KITAP ta toplanmistir tüm Sureler. Tevrat ve Incil öyle degildirler, kac tane Incil ve Tevrat kitaplari var??? Kutsal sayilan bir kitap onun bunun mektuplariyla olusturulmaz. İNCİL’DE VE KURAN’DA MESİH - The Good Way Meryem oğlu İsa, ‘Allah’ım! Rab’bimiz! Bize ve bizden sonra geleceklere bayram ve Sen’den bir delil olarak gökten bir sofra indir, bizi rızıklandır, Sen rızk verenlerin en hayırlısısın dedi” (Maide 112-114). Bilginler sofranın iniş biçimi, niteliği ve üzerinde bulunan şeyler hakkında anlaşmazlığa düşmüşlerdir. TURKIYE TURKLERINDIR: NUH TUFANI VE TEVRAT KAVİMLERİ … Oct 20, 2017 · Tevrat ve İncil metin ve cümleleri için de sure ve ayet ifadesini kullanmakta sakınca yoktur.Çünkü,Tevrat İbranice (İsrail Dili),İncil Latince (Eski Yunan dili) ile yazılmışlardır.Türkçe’ye çevrilmiş hallerini okuduğumuzdan,İbranice ve Yunanca Ayet ve Sure kelime karşılıklarını aramaya gerek de yoktur.